GÅRDEN

Djur- och växtodlingen på gården är ekologisk och KRAV-godkänd. Det betyder att vi inte använder några kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Gården är ett eget naturligt kretslopp där djuren äter egenproducerat foder och näringen förs tillbaka till marken genom eget gödsel från gården. Vi levererar även gödsel till en lokal biogasanläggning som producerar fordonsgas. Våra djur betar på värdefulla ängs- och betesmarker. På så sätt bidrar de till att bevara den biologiska mångfalden och ett öppet landskap och till matproduktion på marker som annars inte kan leverera vegansk mat.

De senaste åren har gården gästats av SCAN som arrangerat gårdsmiddagar.
Kika in videoklippen nedan: