Djur- och växtodlingen på gården är ekologisk och KRAV-godkänd. Det betyder att vi inte använder några kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Gården är ett eget naturligt kretslopp där djuren äter egenproducerat foder och näringen förs tillbaka till marken genom eget gödsel från gården. Att vårt kött kan kallas naturbeteskött beror på att djuren bara äter gräs, klöver och örter som växer här på gården. Våra djur betar på värdefulla ängs- och betesmarker. På så sätt bidrar de till att bevara den biologiska mångfalden och ett öppet landskap.